دومین همایش بانوان برند آفرین
آوریل 7, 2019
مصاحبه ی شبکه ی جام جم جمهوری اسلامی ایران با دکتر ایمان مصدری
آوریل 7, 2019

دکتر مصدری هدف و برونکرد پنل را اینگونه عنوان کردند که در راستای بیانات مقام معظم رهبری درباره ی کالای ایرانی, حمایت از آن و موضوع مهم کارآفرینی بویژه در شرایط حال حاضر کشور و همچنین تلاش دولت برای عملیاتی کردن این مهم, تلاش خود و مجموعه ی همکارانش را در بخش خصوصی و دولتی برای جامه ی عمل پوشاندن به این امر به سهم خود عنوان کردند و همچنین به عینه سازی نتایج این تلاش ها را برنامه ی برونکرد خود دانستند.