تفاوت محصول و برند چیست؟

محصول هر آن چیزی است که ما به بازار ارائه می دهیم تا بتوانیم توجه مخاطب را برای خرید و استفاده جلب کرده و نیاز یا خواسته ای را برآورده کنیم. اما مفهوم برند فراتر از محصول است، زیرا برند می تواند ابعادی را در برگیرد که موجب تمایز محصول ما با محصولات رقبا می شوند.
به طور کلی می توان پنج سطح مفهومی برای محصول تعریف کرد:
  1.  سطح مزیتی ذاتی: نیاز بنیانی است که مشتری ها با استفاده از محصول یا خدمت آن را ارضا می کنند.
  2. سطح عام محصول: کارکرد اصلی محصول که تنها شامل ویژگی هایی می شود که اساسا برای عملکرد محصول لازم هستند و هیچ عامل تمایزی را برای آن ایجاد نمی کنند.
  3. سطح مورد انتظار از محصول: مجموعه ای از ویژگی هاست که خریدار به صورت طبیعی انتظار دارد با خرید محصول آن هارا به دست آورد.
  4. سطح برتری محصول: آن دسته از مزیت ها و ویژگی های محصول یا خدمت مرتبط با آن را شامل می شود مکه می تواند موجب تمایز محصول از رقبا شود.
  5. سطح ویژگی های بالقوه: شامل تغییرات و پیشرفت هایی است که محصول در آینده می تواند از آن ها بهرمند شود.
اما مفهوم برند فراتر از محصول است،زیرا برند می تواند ابعادی را در برگیرد که موجب تمایز محصول ما با محصولات رقبا می شوند.این تمایز می تواند منطقی و کاملا ملموس باشد.یا ممکن است نمادین، احساسی و نامشهود باشد.(مرتبط با آنچه برند تداعی می کند.)
یکی از متخصص های بازاریابی معتقد است:
آنچه که محصول برخوردار از برند را از محصول عام –محصول مشابه آن اما بدون برند جدا می کند و ارزش های افزوده ای را به آن می افزاید،مجموعه ای از نگرش ها و احساسات مصرف کننده در خصوص ویژگی ها و شیوه ی عملکرد،نام تجاری،جایگاه و شرکتی که در پس این نام در ذهن تداعی می شود،است.
برخی از برندها با عملکرد محصول خود مزیت رقابتی ایجاد می کنند.