Gossip, Deception and Best Essay Writing Service
مارس 11, 2019
دومین همایش بانوان برند آفرین
آوریل 7, 2019

دبیر علمی دومین همایش بانوان برند آفرین در مصاحبه با شبکه ی جهانی جام جم جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه حضور فعال زنان در عرصه های اقتصادی, زمینه سازی های بهینه جهت رشد و تعالی آنان را از ضروریات امروز جامعه ی ایران دانستند.