دومین همایش بانوان برند آفرین در مصاحبه با شبکه ی جهانی جام جم
آوریل 7, 2019
بیانات دکتر مصدری در مورد حمایت از کالای ایرانی
آوریل 7, 2019

در دومین همایش بانوان برند آفرین صد و بیست بانوی کارآفرین و برند آفرین به جامعه ی فعالین اقتصادی کشور معرفی شدند که این تعداد از میان بیش از ششصد نفر انتخاب شدند.