ثبت برند بین المللی

بت برند بین المللی نیز در Companies House انگلستان و کانادا با 100 % مالکیت به نام مدیر یا مدیران شرکت ها انجام می شود . مزیت اینکار این است که علاوه بر اینکه محصول و تولیدات شرکت ها و تولیدکنندگان برند خواهند شد , مدیر و مدیران شرکت ها نیز برند شده و شناخته می شوند . ثبت بین المللی برند ابتدا باید در کشور مبدا صورت گیرد و سپس در کشور مقصد انجام شود

مزیت های ثبت برند بین المللی

1 – برند سازی ملی و بین المللی
2 – ایجاد جایگاه تجاری برندهای ملی در حوزه بین الملل
3 – حمایت از شخصیت برندهای ملی در فضای بین الملل
4 – توسعه بازارهای بین المللی